[1]
Suciati, F.E.B., Naibaho, J.P.P. and Marini, L.F. 2023. Rancang Bangun Aplikasi Resep Kuliner Berbasis Android Menggunakan Kodular: Design And Build Application Of Culinary Recipes Based On Android Using Kodular. JISTECH: Journal of Information Science and Technology. 11, 2 (Jun. 2023), 25-31. DOI:https://doi.org/10.30862/jistech.v11i2.108.