(1)
Suciati, F. E. B.; Naibaho, J. P. P. .; Marini, L. F. Rancang Bangun Aplikasi Resep Kuliner Berbasis Android Menggunakan Kodular: Design And Build Application Of Culinary Recipes Based On Android Using Kodular. JISTECH 2023, 11, 25-31.