Suciati, F. E. B., Naibaho, J. P. P. ., & Marini, L. F. (2023). Rancang Bangun Aplikasi Resep Kuliner Berbasis Android Menggunakan Kodular: Design And Build Application Of Culinary Recipes Based On Android Using Kodular. JISTECH: Journal of Information Science and Technology, 11(2), 25-31. https://doi.org/10.30862/jistech.v11i2.108