Suciati, F. E. B., Naibaho, J. P. P. . and Marini, L. F. (2023) “Rancang Bangun Aplikasi Resep Kuliner Berbasis Android Menggunakan Kodular: Design And Build Application Of Culinary Recipes Based On Android Using Kodular”, JISTECH: Journal of Information Science and Technology, 11(2), pp. 25-31. doi: 10.30862/jistech.v11i2.108.