Suciati, F. E. B., J. P. P. . Naibaho, and L. F. Marini. “Rancang Bangun Aplikasi Resep Kuliner Berbasis Android Menggunakan Kodular: Design And Build Application Of Culinary Recipes Based On Android Using Kodular”. JISTECH: Journal of Information Science and Technology, vol. 11, no. 2, June 2023, pp. 25-31, doi:10.30862/jistech.v11i2.108.